Singer: Vinod Dubey

kya leke aayo jagme lyrics

Kya Leke Aayo jagme Lyrics

Kya leke aayo jag mein kya leke jayega Kya leke aayo jag mein kya leke jayega O bandhu.. Kya leke aayo jag mein kya leke jayega Kya leke aayo jag mein kya leke jayega O bandhu.. Kshan bhangur kaya tu kahaan se laya Guruwan samjhaya