Singer: Shuchismita Das

No Thumbnail

Chakora Lyrics

(Akhtar Chanal starts in Brahui language)Moni rawaane sangatas Kohsaara na zoraaware Mast-I ganok-I ishqa ṭI Trunde o behad khudsare Margaan zindaan be-sama Irzaan o baalaatare Shikra ase shahbaaz se Ghaṭṭo garaata shahpare Moni talaaraan shamtiyaan Tenkin gidanas bash kare (A friend advances forth The robust