Music: Shubhdeep Singh

bulla ki jaana lyrics

Bulla Ki Jaana Lyrics

Padh padh aalam faazil hoya Kade apne aap nu padheya hi nahi Ja ja varda mandir maszidan Kade mann apne vich vaddeya nahi Na main momin vich maseetan Na main vich kufar diyan reetan Na main pakan vich paleetan Na main andar bhed kitaban Na