Music: NDS

disco rap lyrics

Disco Rap Lyrics

Sabko party karna divine bhai ke sath Sabko party karna dhaval bhai ke sath Sabko party karna altaf bhai ke sath Suno mera disco rap Asal bolte isko rap Tum log bolte diss ko rap Hum diss nahi karte Agar aim liya miss nahi karte