Lyricist: Amrit Pal Singh

brown girl lyrics

Brown Girl Lyrics

Kudi brown jehi Kede town di Roop jida dekh mar gaye Kach da samaan dekh dolda imaan Dil first look vich haar gaye Kede town di Roop jida dekh mar gaye Kach da samaan dekh dolda imaan Dil first look vich.. Soul Rockers! Ucchi lambi