Album: SuperHeavy

No Thumbnail

SuperHeavy – Satyameva Jayate Lyrics

Satya hai Jeevanam Satya hai Junoon Satya deta hai Sukoon Truth is life Truth is passion Truth gives peaceSatyameva Jayate! Jayate! Truth alone triumphs! Triumphs!Hey hey..! come on….allah rakha…!Khul ke kaho ji Mil Jul ke kaho Satya hi rab hai woh Tera yeh mera ye