Album: IndusInd Bank

No Thumbnail

Jeet Ka Halla Anthem Lyrics

Khel nahi khata reham Maidan padta naram Sangharsh na hota hai kam To taaliya kyun kam (To taaliya kyun kam) Tere liye taaliya kyun kam (Tere liye taaliya kyun kam Tere liye taaliya kyun kam)Khel nahi khata reham Maidan padta naram Sangharsh na hota hai