Album: Drive

No Thumbnail

Black Car Lyrics

Black car meri sheeshe bhi hai kaale Chal baby mood apna bana le tu Black car meri sheeshe bhi hai kaale Black car meri sheeshe bhi hai kaale Chal baby mood apna bana le tu Black car meri sheeshe bhi hai kaale 4 peg tu

No Thumbnail

Karma Lyrics

Karma, Karma, Karma, Karma! Teri jaan sambhal bina Hilta, dulta, chalta, firta hai tu Mujhe wait isi ki badi der se thi Aayega idhar kab tu? (hey!) Aaha! Teri jaan sambhal bina Hilta, dulta, chalta, firta hai tu Mujhe wait isi ki badi der se